BRIDGEN: IEDEREEN KAN HET LEREN

Bridge is een van de boeiendste kaartspelen ter wereld, een denksport net als schaken en dammen. Iedereen, die het spel speelt, beleeft er veel plezier aan en je kunt tot op hoge leeftijd blijven bridgen.

Bridge ’86 Leimuiden biedt de mogelijkheid dit kaartspel onder de knie krijgen. Vanaf 16 januari geeft bridgedocent Koos Oskam een beginnerscursus volgens de methode “Bridge in een flits” in partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30 te Leimuiden. De cursus bestaat uit 12 lessen, iedere maandagavond van 19.45 uur tot 22.15 uur. Na de cursus in april kan men verder oefenen op de clubavonden, indien nodig met assistentie van de docent.

Dit alles voor € 65,- inclusief lesboek. Informatie en aanmelden bij Maria Straeter, tel. 0172 507233 of mstraeter@hotmail.com – www.nbbclusites.nl/club/9041. Aanmelden kan zowel individueel als met partner.

Artikel bron: Bridge ’86