Breed draagvlak in raad voor diftar

Kaag en Braassem – In de oordeelsvormende politieke avond werd maandag 27 maart duidelijk dat er bij de vertegenwoordigers van de vijf fracties een breed draagvlak is voor het invoeren van diftar. Het hoofddoel is dat, conform de landelijke doelstelling er in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner is.

Cycles zijlader

Om dit te bereiken zijn een reeks van maatregelen nodig waarbij een kostenprikkel op de frequentie van het aanbieden van restafval ingaat op 1 januari 2018. Daarnaast is de raad van mening dat dan ook het service niveau verhoogd moet worden. Dat gebeurt door eenmaal per week het plastic op het halen, het uitbreiden van glas- en textielcontainers en het optimaliseren van het inzamelen van oud papier en karton. De raad stelt wel als eis dat de kosten van de operatie niet hoger mogen worden dan nu het geval is waarbij de projectkosten (€ 138.000) van de invoering niet worden meegerekend.

Om het tot een succes te maken moet er goed gecommuniceerd moeten worden met inwoners. In de besluitvormende raad op 10 april neemt de gemeenteraad een besluit waarbij de verwachting is dat er eerst nog veel amendementen behandeld moeten worden omdat er nog veel vragen open staan. Hoe gaat het met medisch afval en incontinentie materiaal, kun je kiezen uit verschillende grote van afvalcontainers, komen er ophanghaken op lichtmasten en hoe werkt het in het buitengebied.

 

Auteur: Job Grovenstein