Bouwplan hospice goed ontvangen

Nieuwe Wetering – Met een applaus voor de initiatiefnemers werd de informatieavond in Nieuwe Wetering op 24 januari over het te bouwen hospice in die plaats afgesloten. De ongeveer honderd opgekomen belangstellenden werden hiertoe uitgenodigd door burgemeester Marina van der Velde-Menting die spontaan als laatste spreker het woord nam.

De burgemeester roemde de inzet van de initiatiefnemers en het door de architecten gepresenteerde bouwplan, maar toonde ook begrip voor de enkele kritische vragen vanuit de zaal. Die vragen betroffen vooral de onbekende sfeer rond een hospice en het aantal parkeerplaatsen. Zij was ervan overtuigd dat er nauwelijks sprake van overlast zal zijn, zeker niet in vergelijking met de vroegere basisschool die nu op deze locatie staat. De initiatiefnemers gaven aan de kritische vragen ter harte te nemen en hierover met de bewoners in overleg te blijven

De informatieavond was onder meer bedoeld om de inwoners van Nieuwe Wetering op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken. Wethouder Floris Schoonderwoerd vertelde blij te zijn met het initiatief vanuit de bevolking, zodat ernstige zieken, bijgestaan door familie, vrienden en vrijwilligers, in hun eigen gemeente hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Voorzitter Sleeuw ging onder meer uitgebreid in op de unieke combinatie van zorg die er in het hospice gaat komen: twee bedden voor ernstig zieken in hun laatste levensfase en twee bedden voor patiënten die om diverse redenen tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen zijn.
Coördinator Jenny van Velzen beschreef wat de vrijwilligers in het hospice gaan doen voor de gasten en naasten, wat er van nieuwe vrijwilligers wordt verwacht en hoe ze opgeleid worden. Ook legde ze uit hoe vaak de wijkverpleegkundigen en huisartsen in het hospice aanwezig zullen zijn. Naast de vrijwilligers en de professionals wordt er ook ‘aanvullende zorg’ geboden, door pastors, fysiotherapeuten, pedicures, de kapper etc.

Tenslotte hoopte voorzitter Wim Sleeuw op korte termijn, na bijna zes jaar voorbereiding, de bouwvergunning te kunnen aanvragen, zodat het hospice medio 2018 kan worden geopend. Die vergunning kan echter pas worden aangevraagd als de Stichting Hospice Amandi over 400.000 euro zogenoemd schenkgeld beschikt. Van dat bedrag is inmiddels ongeveer de helft ingezameld/toegezegd. Voor de andere helft deed hij een beroep op het plaatselijke bedrijfsleven en de inwoners van Kaag en Braassem.

Meer informatie hierover is te vinden op www.hospiceamandi.nl

Artikel bron: Hospice Amandi