Bouw Herenweg 14b af geserveerd in raad

Kaag en Braassem – De bouwaanvraag van een type bungalow in het buitengebied van Rijnsaterwoude is door een nipte meerderheid van de raad afgewezen. De discussie gin er vooral om wat de aanvrager nu precies wilde. In gesprekken met de gemeente wilde de aanvrager akkoord gaan met een maximale bouwhoogte van 1 laag.  Mede ook ingegeven doordat er met name door de omgeving stevige kritiek was om het open landschap op te offeren aan een extra woning op die plek. Petra van der Wereld (SvKB) zie zelfs dat haar fractie geteisterd werd door de bepaalde hoogte.

een impressie van de bungalow

Lara van Klink (PROKenB) was van mening dat je niet tijdens de discussies de regels moet willen wijzigen. Van Klink: ‘geen kaders die vastliggen niet op het laatste moment aanpassen of van een plaatje wat vinden.’ Heldere taal, de VVD trok vervolgen het amendement in voor de bouw van 1 laag. Bij stemming stemden de fracties van VVD, CDA, SvKB en Liberaal K&B waren tégen het voorstel, D66 en PRO Kaag en Braassem waren vóór het voorstel. Met elf stemmen tegen was er precies een meerderheid en kon de aanvraag de prullenbak in.

Auteur: Job Grovenstein