Biebpunten en Bibliotheek op School in Kaag en Braassem

In 2017 kunnen inwoners van Woubrugge en Hoogmade binnen hun eigen kern vaker gebruik maken van de faciliteiten van de Bibliotheek. Door het vervangen van de bibliobus in een Biebpunt en de Bibliotheek op School is lenen en inleveren frequenter mogelijk. De bibliobus blijft in 2017 nog rijden in de kernen Leimuiden, Rijnsaterwoude en Rijpwetering, op aangepaste dagen en tijden. Leden van de bibliobus kunnen lid worden van de bibliotheek. De reeds betaalde contributie wordt overgenomen en men kan blijven lenen.

In februari/maart opent een Biebpunt in Woubrugge met een collectie voor kinderen en volwassenen. Het uitleenpunt wordt ingericht zoals de leden van een bibliotheek gewend zijn: met een leestafel, ruimte voor kleine groepsbijeenkomsten en een koffiecorner. Alle inwoners kunnen er terecht, de bibliotheek is van oudsher een ontmoetingsplek en dat blijft zo. Door de inzet van vrijwilligers en professionele ondersteuning zijn er ruimere openingstijden te realiseren en hebben de inwoners toegang tot een bredere collectie. In Hoogmade kijkt de bibliotheek naar mogelijkheden voor het starten van een biebloket (reserveringpunt) in basisschool Ter Does.

Inleveren geleende materialen
In de week voor kerst rijdt de bibliobus zijn laatste rondje door Hoogmade en Woubrugge. De bibliotheek roept alle leden op om de geleende materialen uiterlijk in deze week in te leveren.

Samenwerking
De Bibliotheek streeft binnen de gehele regio naar betrokkenheid en samenwerking met de lokale organisaties zoals kinderopvang, scholen en zorginstellingen. Door het programma de Bibliotheek op School te starten wordt structureel meer aandacht te geven aan leesbevordering en mediawijsheid bij alle jeugd van 4 tot 12 jaar.

Goede ervaringen
Binnen Bibliotheek Rijn en Venen is al eerder goede ervaring opgedaan met de Bibliotheek op school. Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn al tien locaties waar op deze manier gewerkt wordt.

Bibliotheek aan huis
Voor leden die een langere periode niet in staat zijn om zelf naar de bibliotheek te komen is er de service ‘Bibliotheek aan huis’. De bibliotheek gaat op zoek naar een vrijwilliger die afspraken maakt over het brengen en ophalen van de gekozen materialen. De service is gratis voor leden met een Plusabonnement.

Uw vraag staat centraal
Leden hebben inspraak in de samenstelling van de collectie. Zij kunnen via de Bibliotheek kenbaar maken welke materialen zij missen en graag terugvinden in de vaste collectie van het Biebpunt. Dit kunnen (grootletter)boeken zijn, maar ook tijdschriften en kranten die zij graag op de leestafel aantreffen. Op deze manier wil Bibliotheek Rijn en Venen bijdragen tot het leefbaar houden van de kleine kernen rondom Alphen aan den Rijn.

Vrijwilligers gevraagd!
De bibliotheek is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich een paar uurtjes in de week in willen zetten voor het nieuw te openen biebpunt in Woubrugge. Bent u beschikbaar, kunt u omgaan met computers en bent u bereid om het bibliotheeksysteem aan te leren? Informeer bij de coördinator van het biebpunt, Ina Esman via i.esman@bibliotheekrijnenvenen.nl
U bent van harte welkom!

Auteur: Bibliotheek Rijn en Venen