Bibliotheek vervangt bus voor Biebpunt

Kaag en Braassem – Vanaf het eerste kwartaal in 2017 kunnen inwoners van Woubrugge binnen hun eigen kern vaker gebruik maken van de faciliteiten van de Bibliotheek. Door het vervangen van de Bibliobus in Biebpunten is lenen en inleveren frequenter mogelijk.

Via het internet maakt u als bibliotheeklid een keuze uit de collectie. Na reservering kunt u de materialen ophalen in het Biebpunt in uw woonkern. Ook in het Biebpunt zelf is een collectie aanwezig voor kinderen en volwassenen. Het uitleenpunt wordt ingericht zoals de leden van een bibliotheek gewend zijn: met een leestafel, ruimten voor kleine groepsbijeenkomsten en een koffiecorner. Alle inwoners kunnen er terecht, de bibliotheek is van oudsher een ontmoetingsplek en dat blijft zo. Naast de biebpunten zal de Bibliotheek samen met de basisscholen in de gemeente intensief inzetten op het programma de Bibliotheek op School. In de kern Hoogmade wordt de bibliobus vervangen door een biebloket, een plek waar men boeken kan reserveren en ophalen.

Samenwerking

De Bibliotheek streeft binnen de gehele regio naar betrokkenheid en samenwerking met de lokale organisaties. Deze samenwerking met de scholen en kinderopvang, TOM in de Buurt en ouderenzorg biedt ruime mogelijkheid om structureel meer aandacht te geven aan leesbevordering bij en mediawijsheid voor kinderen en volwassenen. Door de inzet van vrijwilligers en professionele ondersteuning vanuit de Bibliotheek zijn er ruimere openingstijden te realiseren en hebben de inwoners toegang tot een bredere collectie.

Uw vraag staat centraal

Leden hebben inspraak in de samenstelling van de collectie. U kunt via de Bibliotheek kenbaar maken welke materialen u mist en graag wil terugvinden in de vaste collectie van het Biebpunt. Op deze manier wil de Bibliotheek Rijn en Venen bijdragen tot het leefbaar houden van de kernen in Kaag en Braassem.

Goede ervaringen

Binnen Bibliotheek Rijn en Venen is al eerder goede ervaring opgedaan met deze vorm. Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn al tien locaties waar op deze manier gewerkt wordt. Na de uitfasering van de Bibliobus in 2018 realiseert Bibliotheek Rijn en Venen ook in Leimuiden een Biebpunt.

Artikel bron: Bibliotheek Rijn en Venen