Bewonersavonden voor extra sociale woningen

 

Extra bouw sociale huurwoningen

De gemeente heeft een voorgenomen besluit genomen over de bouw van extra sociale huurwoningen voor regulier woningzoekenden. De bouw is nodig om de toenemende druk op de woningmarkt te kunnen opvangen. De extra druk ontstaat dit jaar voornamelijk door de opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om statushouders te huisvesten. De statushouders worden gehuisvest over vrijkomende woningen verspreid door de gemeente. De nieuw te bouwen woningen komen beschikbaar voor alle woningzoekenden in de sociale huursector. Het voorgenomen besluit is tot stand gekomen op basis van gesprekken met onder andere kerkbesturen, dorpsraden, Wmo-adviesraad, woningcorporaties en de Task Force vanuit de raad.

Woningbouw waarschijnlijk eerst op op vier locaties

Tijdens de gemeenteraad van 30 mei 2016 is besloten om de extra bouw van sociale woningen in meerdere fases uit te voeren. Vier locaties zijn genoemd om in de eerste fase te realiseren. Drie andere locaties kunnen dan in een volgende fase ontwikkeld worden. Naast deze zeven locaties heeft de gemeenteraad op 30 mei 2016 extra te onderzoeken locaties ingebracht. Suggesties voor locaties die inwoners tijdens de inloopavond in mei hebben genoemd, worden nog verder onderzocht. Het onderzoek naar de locaties die door de gemeenteraad en inwoners zijn aangedragen, in totaal een lijst van 34 locaties, is inmiddels afgerond. Het college stelt de raad voor om vier locaties als kansrijk te benoemen en drie locaties op de reservelijst te plaatsen.

Ten opzichte van het raadsbesluit d.d. 30 mei 2016, zijn er een aantal wijzigingen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat woningbouw aan de Kerkweg in Roelofarendsveen en op Hoogmadese Wetering II in Hoogmade niet haalbaar is. Voor de Kerkweg geeft de provincie Zuid-Holland geen toestemming en voor Hoogmadese Wetering II blijkt (na terechte zorgen van omwonenden en de dorpsraad) dat de ontsluiting van het terrein niet realiseerbaar is.

Het college stelt de gemeenteraad voor om deze twee locaties te vervangen door de Schoolbaan in Roelofarendsveen en het Noordeinde in Hoogmade.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, zullen de vier locaties in de eerste fase verder worden uitgewerkt in een ontwerp-bestemmingsplan.

Locaties die worden voorgesteld voor de eerste fase:

  • Roelofarendsveen,  Schoolbaan
  • Leimuiden, Connexxionterrein
  • Woubrugge, Van Egmond
  • Hoogmade, Noordeinde

Bewonersavonden

Voor de Schoolbaan en het Noordeinde wordt er voorafgaand aan besluitvorming door de raad nog een bewonersavond georganiseerd. Op deze avond krijgen alle omwonenden en betrokkenen de gelegenheid om hun vragen te stellen en opmerkingen mee te geven.

De bewonersavonden vinden plaats op:

Schoolbaan, Roelofarendsveen, donderdag 29 september 2016, 19.30 uur, locatie Bonaventuracollege.

Noordeinde, Hoogmade, donderdag 22 september 2016, 19.30 uur, locatie Het Drieluik

Meer info op: https://secure.kaagenbraassem.nl/wonen-en-leven/extra-bouw-sociale-huurwoningen_44609?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=extrawoningbouw

Artikel bron: Gem. KenB