Bewoners willen geen tankstation

 

Rijnsaterwoude – In een enquête heeft de Dorpsraad de bewoners gevraagd of zij het wel of niet wenselijk vinden dat er tankstation komt  op de aansluiting Herenweg met de  N207 aan de zuidelijke entree van het dorp.

De link naar de online-enquête is per email verspreid onder de leden van de vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude en huis aan huis per post. Van de ca 1400 inwoners heeft ca. 15% de enquête ingevuld. Met deze hoge respons geeft dit een representatief beeld van de mening van het dorp.

Op de vraag of men voor of tegen de komst van een tankstation is reagaaarden 75 % negatief en 22 % positief. Ruim 76 % is van mening dat het station de intree van het dorp aantast terwijl 21,5 daar geen moeite mee heeft. Voor extra sluipverkeer maakt 75 % zich zorgen, 18 % denkt dat het wel meevalt. Op de vraag of het voor fietsers onveiliger wordt antwoord 79 % met ja en 15 met nee. Gaat u daar tanken zegt 56 % dat niet te doen terwijl er 26 % dat wel gat doen.

De Dorpsraad trekt geen conclusie maar uit de enquête blijkt dat de inwoners van Rijnsaterwoude een tankstation niet zien zitten. Mocht er een aanvraag worden ingediend bij de gemeente dan moet de gemeenteraad daar een besluit over nemen.

Artikel bron: Dorpsraad Rijnsaterwoude