Bewegen met een longziekte

Regio – Kim de Boer, ergotherapeut bij Ergotherapiepraktijk bespreekt vrijdag 9 februari, tijdens een interactieve bijeenkomst bij het Longpunt Leiden, hoe men zich met een longziekte toch zo goed mogelijk ‘door de dag heen kan bewegen’ met bijvoorbeeld vermoeidheid of kortademigheid.

Veel longpatiënten raken sneller vermoeid wanneer zij gaan bewegen. Ook een relatief kleine inspanning, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, kan voor vermoeidheid en kortademigheid zorgen. Dit kan er voor zorgen dat iemand minder gaat bewegen, wat niet nodig hoeft te zijn. Kim geeft tips en gaat in op vragen zoals: hoe zorg ik dat ik mijn dagelijkse dingen kan blijven doen en wat doe ik wanneer ik merk dat iets mij te veel inspanning kost? Manieren hoe de dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren komen aan bod.

De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317ST te Leiden, van 14.30 tot 16.30 uur.

Op de gratis toegankelijke maandelijkse bijeenkomsten van het Longfonds in Leiden ontmoeten mensen met een chronische longaandoening, hun mantelzorgers en zorgverleners elkaar. Naast het opdoen van kennis zijn er ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Aanmelding kan via leiden@longpunt.longfonds.nl, maar is niet verplicht.