Bestemmingsplan Roelofarendsveen-zuid afronden

Kaag en Braassem – Het bestemmingsplan Roelofarendsveen-zuid kan afgerond worden. In de eerstvolgende raad wordt het goedgekeurd nadat nog enkele onduidelijkheden zijn aangepast.

Maandagavond 12 september, tijdens de oordeelsvormende politiekeavond, ontstond er enige tijd onduidelijkheid over enkele onderdelen van het plan. Met name de situatie rondom de woningen aan het Zuideinde 76, 78 en 80. Inspreker Arno van der Heijden wilde duidelijkheid over het perceel achter de woningen wat alleen toegankelijk is via het pad wat tussen de woningen 76 en 78 loopt. Dat pad is eigendom van de drie bewoners en om op het perceel achter de woningen te komen  is recht van overpad nodig. En dat recht geld alleen zolang de kassen op het perceel staan tot en met de sloop van de kassen.

de huidige gebruiker heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om het achterliggende perceel te mogen gaan gebruiken als camping en caravanstalling voor 40 caravans. Voor de bewoners  van de Zuidweg en leden van de politiekroept dat vragen op. Hoe gaat dat gebeuren en gaat de gemeente als grondeigenaar overpad toestaan. Wethouder  Haarman was duidelijk: ‘zonder overleg met de bewoners is bestemmingsplan wijziging onmogelijk. Hij stelde iedereen gerust dat er eerst gesproken moet worden en zoals nu blijkt wordt het recht van overpad niet gegund.

Bij vragen over de verkeersdrukte nam Haarman ook de sceptici de wind uit de zeilen door te stellen dat extra parkeerplaatsen ervoor gaat zorgen dat er minder auto’s op de weg geparkeerd worden en dat de doorstroming bevorderd.

In principe wordt het agendapunt een hamerstuk in de raad.

 

 

Auteur: Job Grovenstein