Besluitvormende raad vergadert

Kaag en Braassem – Maandag 27 maart om 19.30 vergadert op het gemeentehuis de raadsleden in de besluitvormende raad. U bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen.

De agenda is:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Besluitenlijst besluitvorming raad 20 en 22 februari 2017

5 Lijst van ingekomen stukken

6 Toezeggingenlijst

7 Bekrachtiging geheimhouding

7a Geheimhouding op te leggen op de financiƫle analyse locatiekeuze Extra Sociale Woningbouw Hoogmade

7b Personeelsinformatie directeur SWA

8 Hamerstukken

8a Ontheffing ingezetenschap wethouder H.R. Haarman

8b Verordening Sociaal Domein 1e wijziging 2017

9 Actualisatie MRSV en 1e fase Maatschappelijke Omgevingsvisie (MOV)

10 Initiatiefvoorstel D66: Invloed aan de voorkant en verder

11 Sluiting

Artikel bron: gem. KenB