Besluitvormende raad vanavond

Kaag en Braassem – Vanavond 22 januari vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. U wordt van harte uitgenodigd de besluitvormende raad bij te wonen.

De agenda is als volgt:

1 Opening en berichten van verhindering

2 Vaststellen van de agenda

3 Mededelingen

4 Besluitenlijst besluitvorming raad 18 december 2017

5 Lijst ingekomen brieven en collegebrieven

5 b Collegebrieven 

5 c  Bekrachtiging geheimhouding

5 a Benoeming burgerraadslid VVD

Toelichting:

Extra agendapunt toegevoegd 18 januari 2018. Beslispunt Te benoemen als burgerlid namens de fractie van de VVD: de heer P.(Peter) C. van Dijk Wat willen we bereiken De VVD draagt de heer Van Dijk voor als burgerraadslid. Door de heer Van Dijk te benoemen als burgerraadslid mag hij namens de VVD deelnemen aan de politieke avonden en aan de overige activiteiten en bijeenkomsten van de raad. Wat gaan we daarvoor doen De heer Van Dijk heeft conform de voorschriften bewijs overhandigd dat hij woonachtig is in deze gemeente. Verder heeft hij zijn hoofd- en nevenfuncties kenbaar gemaakt. De heer Van Dijk zal gevraagd worden in de raadsvergadering de eed of de belofte af te leggen.

Bestemmingsplan Zuideinde 113, Roelofarendsveen

Toelichting:

Beslispunten 1. het bestemmingsplan ‘Zuideinde 113’ vast te stellen; 2. het bestemmingsplan na vaststelling voor beroep ter inzage te leggen; 3. geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen. Wat willen we bereiken De feitelijke situatie ter plaatse – gebruik van de woning als burgerwoning – als zodanig planologisch verankeren. Wat gaan we daarvoor doen Het vaststellen van het bestemmingsplan zodat de feitelijke situatie planologisch verankerd wordt.

Toelichting:

Beslispunten 1. het bestemmingsplan ‘Aderpolder 7 Kaag’ vast te stellen; 2. geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen. Wat willen we bereiken Stimuleren en faciliteren van de recreatieve (overnachtings)mogelijkheden binnen de gemeente met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit en inpasbaarheid ter plaatse. Wat gaan we daarvoor doen Het vaststellen van het bestemmingsplan

9  Sluiting

 

Artikel bron: Gem. KenB