Besluitvormende- en oordeelsvormende politiekeavond

Kaag en Braassem – Maandagavond 23 januari zijn de politieke fractie bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis voor de besluitvormende raad om 19.30 uur en aansluitend voor de oordeelsvormende politiekeavond met de volgende agendapunten.

kaag-en-braassem

Besluitvorming raad
1) Opening;
2) Vaststelling van de agenda;
3) Mededelingen;
4) Besluitenlijst besluitvorming raad 12 december 2016;
5) Lijst van ingekomen stukken;
6) Toezeggingenlijst;
7) Bekrachtiging geheimhouding:
8) Hamerstukken: a) Bestemmingsplan Brede school, Hoogmade;
b) Intrekking verordening hondenbelasting;
c) Beheersverordening De Bloemen.
9) Benoeming burgerlid LKB:  S. van Emmerik
10) Krediet verbetering ontsluiting tuindersbedrijven, Woubrugge;
11) Bestemmingsplan Dorpshart Leimuiden – Noordelijk deel;
12) Sluiting.

Na een korte schorsing wordt de agenda gevolgd van de:

Oordeelsvorming politieke avond
1) Opening;
2) Vaststelling van de agenda;
3) Mededelingen;
4) Bestemmingsplan A. de Graaflaan – Kruisweg te Woubrugge;
5) Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen;
6) Terugkoppeling regiozaken;
7) Vragenkwartier;
8) Besluitenlijst politieke avond 12 december 2016;
9) Sluiting.

Artikel bron: Gem. KenB