Beoordeling businessplan Veense Hout door nieuwe raad

Kaag en Braassem – In februari 2017 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem een initiatievenmarkt georganiseerd, waarop inwoners initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid in de gemeente hebben gepresenteerd.

Initiatievenmarkt 2017

Een van de initiatieven die daar gepresenteerd is,  is het project Veense Hout. De raad heeft in februari 2017 besloten om een positieve grondhouding aan te nemen over dit plan en de Stichting Veense Hout te vragen om het plan verder uit te werken.

Businessplan in ontvangst genomen door de raad

De Stichting Veense Hout is vervolgens aan de slag gegaan met de uitwerking van het plan. Daarbij is overleg gevoerd met de gemeentelijke organisatie en met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Dat heeft geresulteerd in een uitgebreid businessplan. Het businessplan is inmiddels door de gemeenteraad, met waardering voor de initiatiefnemers, in ontvangst genomen.

Vervolg; beoordeling door de nieuwe gemeenteraad

Het businessplan is nu nader beoordeeld door de gemeentelijke organisatie. Daarbij is vooral gekeken naar de ruimtelijke en financiële aspecten van het plan. Vervolgens is het aan de nieuwe gemeenteraad om te beoordelen of het plan van de Stichting Veense Hout past in de beleidskaders van de nieuwe raad.

Artikel bron: gemeenteraad KenB