Belasting invulmiddagen van De Spil

Kaag en Braassem – De ouderenadviseurs, Rettie Bentvelsen en Riekie Brunt, van Stichting Welzijn Ouderen De Spil organiseren in maart weer de belasting invulmiddagen voor de bewoners in de gemeente Kaag en Braassem.

Let op! De service voor het invullen van belastingformulieren is veranderd! U kunt zich aanmelden als u lid bent van een ouderenbond, zoals de KBO en ouder bent dan 55 jaar. Voor informatie, ook over het lidmaatschap van de ouderenbond, en aanmelding kunt u terecht bij de Infolijn. Na aanmelding krijgt u een lijst toegestuurd met de benodigde papieren.

De Spil Infolijn is bereikbaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur op het telefoonnummer, 071-3317967. Heeft u moeite om de juiste papieren voor de belastingaangifte bij elkaar te zoeken, neem dan contact op met de Ouderenadviseur van De Spil Rettie Bentvelsen 06-51103212.

De kosten voor het invullen zijn: €15,- exclusief een eenmalige incasso van € 5,50 per persoon. Deze éénmalige kosten zijn voor het gebruik van het invulprogramma leden ouderenbond.

Invulmiddagen: vrijdag 3, 17 en 31 maart 2017 in Dienstencentrum Jacobus, Saskia van Uylenburchlaan 1, 2377 CR Oude Wetering.

Artikel bron: De Spil