Beeldvormende Politieke avond

Kaag en Braassem – Woensdagavond 18 januari om 19.30 uur begint in de raadzaal van het gemeentehuis de vergadering van de Beeldvormende Politieke avond. U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen, met als agendapunten:

Agendapunt 1: (19.30 uur) Hoorzitting Bestemmingsplan Dorpshart Leimuiden – Noordelijk deel

waarvan de agenda is:

1. Opening;
2. Mededelingen;
3. Informatieoverdracht (korte toelichting op het bestemmingsplan);
4. Beeldvorming (inspraak);
5. Conclusie;

Agendapunt 2: (20.00 uur) Uitleg en informatie over de Beheersverordening en behandeling Beheersverordening De Bloemen

Agendapunt 3: (21:00 uur) Kennisgeving omgevingsvergunning Plantage 1 te oude Wetering

Artikel bron: Gem. KenB