ALV Dorpsraad Kaag en Buitenkaag

Kaag en Buitenkaag – Namens het bestuur van Dorpsraad Kaag en Buitenkaag bericht ik u dat de openbare ledenvergadering wordt gehouden op 25 mei a.s. om 20 uur.

De locatie voor de vergadering is: De Ontmoeting, Hoofdweg (oostzijde) 2038, 2158 MC Buitenkaag.

Concept Agenda:

  • Verslag ALV 24 nov 2017
  • Bestuur samenstelling
  • Financieel verslag 2017
  • Parkeren Buitenkaag
  • Bouwplannen Kaageiland
  • Ontwikkelingen tender Pont
  • Vervanging pontstoepen
  • Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Wij op uw aanwezigheid te mogen rekenen.

Ingeval van verhindering ontvangen wij graag een bericht.

Artikel bron: Dorpsraad