Alleen noordzijde Oudendijkseweg wordt gerenoveerd

Kaag en Braassem  – In de beeldvormende politieke avond op maandag 15 mei is het krediet van 912.000 euro besproken wat nodig is voor de renovatie van het noordelijke deel van de Oudendijkseweg in Woubrugge. Dat betekent dat er voorlopig nog geen zicht is op investeringen om ook het zuidelijk deel aan te pakken tot grote onvrede van de eigenaren van Van Eijk die daar een uitrit hebben voor het grootste deel van hun bedrijf.

Dat het college van B&W op korte termijn alleen het noordelijk deel wil renoveren heeft alles te maken met de grondeigenaar Kroes die heeft laten weten eerst af te willen wachten wat het noordelijk deel, waar hij zijn woning en bedrijf heeft, oplevert. Voor het noordelijk deel vanaf de N446 tot aan de brug voor de Leidse Vaart wordt het eerste gedeelte zodanig verbreed dat daar vrachtauto’s, komend vanaf de N446, zich kunnen opstellen om geen filevorming op de kruising te veroorzaken op het moment van tegenliggers. Daarnaast worden aan beide zijden van de weg voorzieningen getroffen om de afkalving van de bermen tegen te gaan.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het hoogheemraadschap van Rijnland de sloten aan beide kanten van de weg niet te diep heeft gebaggerd waardoor er daar geen claim gelegd kan worden. De gemeente gaat nog wel in overleg met de provincie over een financiële compensatie maar verantwoordelijk wethouder Herman Haarman memoreerde dat de gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid in deze moet nemen.

In de besluitvormende raad op 29 mei wordt een besluit genomen over het krediet.

Auteur: Job Grovenstein