Alkeburcht belangrijkste agendapunt in de raad

Kaag en Braassem – Vanavond om 18.30 uur begint de besluitvormende raad met vergaderen in het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Het belangrijkste agendapunt is het besluit over dorpshuis De Alkeburcht of die wel of niet gesloten wordt per 1 juli. Alle gebruikers en sympathisanten zijn opgeroepen aanwezig te zijn om de raadsleden te bewegen dat er uitstel van sluiting moet komen.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en berichten van verhindering

2 Vaststelling van de agenda

3 Collegebesluit De Alkeburcht

4 Mededelingen

5 Besluitenlijst besluitvorming raad 10 april 2017

6 Lijst van ingekomen brieven en collegebrieven

7 Toezeggingenlijst

8 Bekrachtiging/opheffing geheimhouding

9 Bestemmingsplan Oude Wetering

10 Locatiekeuze Extra Sociale Woninbouw Gerardusschool

11 Hamerstukken

11a AED-burgerhulpverlening

11b Bestemmingsplan Bospad 33 Oud Ade

11c Bestemmingsplan Molenpad 5 Rijnsaterwoude

11d Bestemmingsplan Langeweg 50 Roelofarendsveen

11e Bestemmingsplan Herenweg 151 Rijnsaterwoude

11f Aanwijzing trouwlocaties

11g Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

11h Vangnetuitkering

11i Energieakkoord 2017 – 2025

11j Aanwijzen economische activiteiten algemeen belang

11k Krediet Oudendijkseweg Noordzijde Woubrugge

12 Sluiting

Alle stukken zijn in te zien op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_4912.html

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: gem. KenB