Alcohol onder jongeren blijft aandachtspunt handhavers

Kaag en Braassem – Een blikje oprapen en in de prullenbak gooien, elkaar af en toe eens een compliment geven en rekening houden met elkaar. In Kaag en Braassem zijn we goed op weg met elkaar, toch blijven er situaties waarin meer nodig is dan elkaar aanspreken of het goede voorbeeld geven. In 2016 kregen de twee Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) 578 meldingen van inwoners over dit soort situaties. Daarnaast werden er 40 bekeuringen uitgedeeld aan te jonge alcoholgebruikers. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016.

Alcohol blijft aandachtspunt
‘’We kijken terug op een jaar met weinig opvallende zaken op het gebied van handhaving. Een ding dat er uit springt zijn de bekeuringen op de leeftijdsgrenzen voor alcohol,” stelt burgemeester Marina van der Velde-Menting. “Er zijn 40 bekeuringen uitgedeeld onder 135 jongeren die zijn gecontroleerd. Deze cijfers geven aan dat we de alcoholproblematiek moeten blijven aanpakken.”

Meer dan hondenpoep
De 578 meldingen hadden betrekking op onder andere fout parkeren (66), hondenpoep (33), huisvuilcontainers (174), rommel op straat (97), overlast hangjongeren (34), vernieling van straatmeubilair(17), wildplakken (6), graffiti (1), hinderlijke beplanting (49) en 101 overige meldingen.  Daar waar mogelijk proberen de Boa’s de overtreders te achterhalen. Zo zijn er 12 inwoners aangesproken op het dumpen van afval,  18 waarschuwingen en 35 bekeuringen gegeven aan foutparkeerders. Naast de meldingen door inwoners voeren de Boa’s wijkgerichte controles uit. Tijdens deze rondes door de wijken spreken Boa’s waar nodig mensen op hun gedrag aan en passen ze hun routes aan als blijkt dat er bijvoorbeeld op bepaalde locaties meer overlast is van hondenpoep of zwerfvuil.

Samenwerking
De Boa’s werken samen met onder andere de politie, jeugdwerkers, buurgemeenten en de brandweer. De brandweer adviseert bijvoorbeeld om op te treden als de brandveiligheid van een pand niet voldoet aan de richtlijnen. En voor (evenementen)vergunningen is er een korte lijn met de politie en beveiligingsbedrijven. Samen met de handhavers van de gemeente Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk wisselen de Boa’s inzet en kennis uit en volgen ze opleidingen.

Artikel bron: Gem. KenB