Akram Shawki op 12 januari 2017 te gast bij Dorpsleerhuis Woubrugge

Op donderdag avond 12 januari 2017 is de heer Akram Shawki te gast bij het Dorpsleerhuis Woubrugge. Akram Shawki is een Koptische christen uit Egypte, getrouwd met een Nederlandse vrouw en woonachtig in Alphen aan den Rijn. Daar runt hij een winkel waar hij computers repareert. Met zijn Stichting Hoop voor Vluchtelingen heeft hij zich vorig jaar het lot aangetrokken van de vluchtelingen die toen in het detentiecentrum Alphen aan den Rijn waren gehuisvest. Hij heeft acties op touw gezet om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Hij gaf hun lessen Nederlands en was elke zondag hun voorganger in de Triomfatorkerk waar hij in het Arabisch preekte.

Nu alle vluchtelingen uit het Alphens detentiecentrum naar asielzoekerscentra elders in het land zijn verhuisd, wil Akram Shawki ons deelgenoot maken van de problemen en moeilijkheden waar vluchtelingen hier in de omgeving tegenaan lopen. Ook al wonen zij in huizen in veilige straten, de verschillen in taal en cultuur zijn enorm. Gevoelens van onbegrip, eenzaamheid en overbodigheid zijn groot. Daarover wil hij deze avond vertellen. Maar bovenal staat discussie centraal.

Akram Shawki wil graag met het publiek van gedachten wisselen en is bereid uitvoerig in te gaan op alle vragen en onduidelijkheden rond vluchtelingen, die bij de bezoekers leven.

U bent van harte welkom op de avond met Akram Shawki op donderdag 12 januari 2017 in gebouw Immanuel, Kerkstraat 1 in Woubrugge. Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze avond wordt een collecte gehouden voor het werk van Akram Shawki. Aanmelden bij Magda de Jong, dejongverschoor@kpnmail.nl

Auteur: Dorpsleerhuis Woubrugge
Datum: 12-01-17
Tijd: 20:00
Einddatum: 12-01-17
Eindtijd: 23:00
Aanbieder: Dorpsleerhuis Woubrugge
Kosten: gratis
Locatie: Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1 in Woubrugge