Afvalstoffen blijft gemoederen bezig houden

Kaag en Braassem – Maandagavond 18 december heeft de raad besloten dat de afvalstoffenheffing conform het voorstel van B&W werd aangenomen. Dat betekent dat de tarieven voor meerpersoonshuishoudens van 285 naar 273 euro gaat en de eenpersoonshuishouden van 193 naar 188 euro.

Verschillende fractie hadden het niet zo zeer over het prijsniveau maar vooral over het proces. Het hele jaar is gesproken over het invoeren van Diftar, het verdergaand scheiden van afval aan de bron en daar is wethouder Yvonne Peters de laatste maand op terug gekomen. Mede ingeven door de onbekendheid van de manier van scheiden heeft zij in haar wijsheid besloten 2018 als proefjaar te gebruiken. De inwoners kunnen dan leren omgaan met het aanbieden van de verschillende afvalstoffen en dat wordt dan gebruikt om de tarieven voor 2019 vast te kunnen stellen. Hoe minder keren de grijze container aan de weg wordt gezet des te minder men gaat betalen. Alle fracties waren van mening dat met name de communicatie met de inwoners beter moet. Hans van Klink (PROkenb) ging nog een stap verder, hij stelde voor om de mogelijkheid van nascheiding beter te onderzoeken.  In een motie, mede ondersteund door CDA, D66 en VVD, dragen zij het college op binnen het huidige contract te onderzoeken naar de (on)mogelijkheden. En dit te rapporteren voor 1 april 2018. Daarnaast gaat er een brief naar alle andere gemeenten waar Cyclus een contract mee heeft om die te antimeren mee te doen. Peters zegde toe haar best te doen om samen met de raad er een succes van te maken.

Auteur: Job Grovenstein