AED buiten het voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude

De Dorpsraad Rijnsaterwoude heeft lang gezocht naar een geschikte locatie en budget voor een AED die voor iedereen toegankelijk is. Helaas was er binnen de gemeente geen geld voor vrij te maken, hoewel er nog wel een gemeentelijke AED te vinden was in Rijnsaterwoude. Wim Blom van de dorpsraad nam daarbij het voortouw en is met het bedrijf 4Building in gesprek gegaan, of zij wilden bijdragen in een AED-kast buiten het voormalige gemeentehuis waar zijn gevestigd zijn.

Frank Rijbroek van 4Building was snel overtuigd en wilde graag de buitenkast sponsoren en samen met de dorpsraad de AED plaatsen. Afgelopen woensdag was het zover en 4Building en een delegatie van de gemeente en de dorpsraad hebben de AED in de gesponsorde kast opgehangen. Binnenkort zal de dorpsraad een actie starten om de mensen die de AED kunnen bedienen op te nemen in een formele lijst, tbv tijdig oproepen in het geval van een reanimatie. Binnenkort wordt u daar verder over geïnformeerd.

4Building (www.4building.nl) is een onafhankelijk en innovatief bouwadviesbureau met ervaren adviseurs op het gebied van conceptontwikkeling, huisvestingsadvies, projectmanagement, bouwkostenmanagement en aanbesteden & contracteren. Het bedrijf biedt op dit moment werk aan 21 medewerkers. De dorpsraad is erg blij dat 4Building zijn maatschappelijke betrokkenheid naar Rijnsaterwoude toont, door middel van het beschikbaar stellen van deze buitenkast. Uiteraard hopen wij allen dat deze kast in de toekomst niet nodig blijkt te zijn, maar de kans op het overleven van een hartstilstand in Rijnsaterwoude is hiermee wel aanzienlijk vergroot.