Adviesraad Sociaal Domein vergadert

Kaag en Braassem – Dinsdag 4 april vanaf 19.00 uur vergadert de Adviesraad Sociaal Domein in het gemeentehuis in Roelofarendsveen. De overlegvergadering is openbaar, u wordt van harte uitgenodigd die bij te wonen.

De voorlopige agenda is:

 1. Opening

 1. Presentatie

 1. Bespreking verslag vergadering van 14 februari 2017 + Toezeggingen- en actiepuntenlijst

 2. Bespreking Rapport Dementie monitor Mantelzorg 2016

 1. Bespreking Onafhankelijke clientondersteuning

 1. Samenwerking in Rijnstreekverband (Alphen/Nieuwkoop/K&Br)

 1. Trainingen door Zorgbelang Zuid Holland

 1. Bespreking Jeugdhulp in Beeld 3e kwartaalrapportage 2016 Holland Rijnland

 1. Is hulp bij huishouden goed ingebed na uitspraken CRVB

 1. Stand van zaken en plan van aanpak rondom mislukte aanbesteding jeugdzorg

 1. Nieuws uit het sociaal domein door Judith v.d.Zwaan/Floris Schoonderwoerd

 1. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 1. Sluiting

Artikel bron: Adviesraad