Actiecomité Houd de Alkeburcht open schrijft open brief

Roelofarendsveen – Actiecomité Houd de Alkeburcht open heeft een Open brief aan College van B&W en gemeenteraad Kaag en Braassem geschreven met onderstaande tekst.

25 mei 2017

Geachte leden van het College van Burgemeester & Wethouders, Geachte leden van de Gemeenteraad,

De afgelopen tijd hebben wij gesprekken gehad met de wethouder en met alle raadsfracties. Wij waarderen het zeer dat u de tijd heeft genomen met ons in gesprek te gaan om te kijken hoe we de positieve energie vast kunnen houden en een lange termijn oplossing kunnen vinden voor het dorpshuis concept. Want nogmaals: we kunnen niet genoeg benadrukken dat het ons niet per se om het huidige fysieke gebouw van de Alkeburcht gaat, maar om het concept van een cultuur/dorpshuis. De fracties stonden in deze gesprekken open voor het gezamenlijk zoeken naar een werkbare oplossing. Wij willen u hier graag bij helpen.

Laten we dus gezamenlijk met gemeente, inwoners, verenigingen en andere organisaties die wensen aan te sluiten de tijd nemen om te zoeken naar een alternatieve voorziening. Het zou goed zijn als u hiervoor een aparte werkgroep ‘Alkeburcht’ of ‘dorpshuis’ in het leven roept waarin wij samen met u alle vragen op een rij kunnen zetten én op zoek kunnen gaan naar antwoorden. Er zijn immers veel vragen en u kunt niet alles alleen doen. Wij ook niet. In de tussentijd zou de Alkeburcht dan open moeten blijven, om te voorkomen dat de positieve energie weglekt. We ‘pionieren dus graag met u in participatieland’, om uw eigen terminologie te gebruiken.

De werkgroep kan kijken hoe we in de grootste kern van de gemeente een volwaardig alternatief kunnen realiseren dat aan de eisen van de moderne tijd voldoet en letterlijk en figuurlijk een podium kan bieden. Daarbij zal moeten worden gekeken naar tal van zaken: is het huidige gebouw om te vormen? Of is een nieuw gebouw nodig? Moet dat op dezelfde locatie komen, of is een alternatieve locatie elders in het centrum ook mogelijk? Wat zou het kosten? En wie kan en wil dat betalen? Hoe kan het beheer van een cultuurhuis dusdanig worden ingericht dat de exploitatiekosten zo laag mogelijk zijn? Kunnen commerciële en maatschappelijk activiteiten bijvoorbeeld gemixt worden om dit te bereiken? Zou de opbrengst van de grondverkoop van de Alkeburcht een optie kunnen zijn om een nieuw cultuurhuis elders in de kern mede te financieren? Hoe kunnen we lokale partijen betrekken om mee te helpen met financiering en/of (ver)bouw? Et cetera.

De formele haakjes om stappen te zetten door middel van een werkgroep zijn er. Het gemeentelijke beleid is immers om gezamenlijk te bekijken hoe het maatschappelijk vastgoed het beste beheerd kan worden. Laten we dat dan voor de Alkeburcht, en vooral voor het concept dorps/cultuurhuis op zorgvuldige wijze doen.

Wij denken dat er ontzettend veel mogelijk is. Maar alleen als er een gezamenlijk, breed gedragen plan ligt voor een volwaardig alternatief voor de huidige Alkeburcht.

Ons verzoek aan u is dus om de Alkeburcht open te houden tot er een volwaardig alternatief plan is voor het dorpshuis, dat wij graag gezamenlijk met u ontwikkelen.

Aanstaande maandag bij de raadsvergadering over de Alkeburcht lichten wij ons standpunt graag aan u toe. U heeft ongetwijfeld veel vragen!

Actiecomité Houd de Alkeburcht open

Artikel bron: KenBnieuws