Achtergrondinformatie over De Alkeburcht

Kaag en Braassem – De discussie over het al dan niet open houden van De Alkeburcht wordt op vele platformen gevoerd. En terecht, iedereen mag voor zijn of haar eigen belang opkomen.

Daarom heeft de gemeente op haar eigen platform, de gemeentelijke website, openheid van zaken gegeven over het traject dat is bewandeld en de besluiten die zijn genomen voorafgaand aan de beslissing om De Alkeburcht te sluiten.

De Alkeburcht

Het pand De Alkeburcht heeft vanaf 1966 een belangrijke rol vervuld als buurtcentrum voor de inwoners van Roelofarendsveen en Oude Wetering. Tegelijkertijd veranderen de tijden. Gebouwen, activiteiten en functies van weleer, zijn niet meer vanzelfsprekend en blijvend, de invulling voor de toekomst.

Hierdoor zal ook het maatschappelijke vastgoed een andere plek in de samenleving innemen dan in het verleden het geval was. De gemeente heeft een Maatschappelijke Agenda opgesteld, waarin dit aan de orde wordt gesteld. De opgave is om met elkaar, toekomstbestendig te investeren in duurzame verbindingen; de gemeente wil het gemeenschapsgeld zo efficiënt mogelijk inzetten, voor mensen en activiteiten die aan de Maatschappelijke Agenda bijdragen. Daarom is de gemeente het traject ‘onderzoeken en afstoten van maatschappelijk vastgoed’ gestart. De gemeente realiseert zich dat er soms pijnlijke keuzes nodig zijn. Uitgangspunt is en blijft dat het gemeenschapsgeld zo efficiënt mogelijk voor de inwoners en de activiteiten beschikbaar blijft, voor die activiteiten die aan de maatschappelijke opgaven van de toekomst bijdragen.

De Alkeburcht verkeert in slechte staat en behoeft op korte termijn grote investeringen. De kosten om De Alkeburcht open te houden zijn 200.000 euro nu en 1 miljoen in de komende jaren. In het verleden is gebleken dat het pand lastig te exploiteren is. Op dit moment heeft het pand een lage bezetting van 12%. Om al deze redenen is in januari een traject gestart met de gebruikers, vooruitlopend op het totale maatschappelijk vastgoed traject. Hierbij is van meet af aan gezegd dat de gemeente van mening is dat het niet haalbaar is om De Alkeburcht open te houden. De gebruikers is toen gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieve huisvesting. Inmiddels hebben andere vastgoedexploitanten aan de huidige gebruikers laten weten ruimte voor hen te hebben.

Er is ondersteuning aangeboden bij het zoeken naar alternatieve ruimten. De gemeente heeft daarnaast een financieel en onderhoudtechnisch onderzoek toegezegd en laten uitvoeren om in beeld te brengen wat de kosten en risico’s zijn om dit object open te houden. In een gezamenlijk gesprek met de gebruikers heeft de wethouder geconcludeerd dat hij niet anders kan dan aan het college voor te stellen om De Alkeburcht deze zomer te sluiten door de slechte staat van onderhoud en de forse investering die nodig is om De Alkeburcht open te houden.

Artikel bron: Gem. KenB