Aanvragen voor groenfonds weer van start

Kaag en Braassem – Stichting Groen Licht gaat gestaag door een gemeente te creëren waarin voldoende nestelgelegenheid voor verschillende vogelsoorten wordt geboden. Zo proberen we de biodiversiteit in de ruimste zin van het woord te vergroten. Daarom is er een zogenaamd groenfonds in het leven geroepen. Vanaf  half mei kan daar weer een beroep op worden gedaan. Wanneer aan de juiste doelstellingen wordt voldaan, kan in principe iedereen in aanmerking komen voor bijv. een gratis nestkast voor vogels of vleermuizen, een insectenhotel, een bloemenmengsel om wilde planten in te zaaien, etc.

De torenvalkkasten die bij agrariërs in het akkerbouwgebied van de Vierambachtspolder in Woubrugge zijn geplaatst, zijn weer allemaal bezet. Dat betekent dat de behoefte hieraan groot is.

Bij de nieuwbouw van de brede school in Hoogmade zijn onlangs vier gierzwaluw- nestelstenen ingebouwd. Deze zijn ook gefinancierd uit het groenfonds. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Groen Licht de gemeente vogelvriendelijker wil maken. Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtinggroenlicht.nl /groenfonds

Artikel bron: St. Groen Licht