Aanbestedingsprocedure pont Kaageiland gaat door

Kaag en Braassem/ De Kaag – Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de aanbesteding van de veerdienst vanaf 1 januari 2019 naar het Kaageiland laat het college weten dit volgens de regels verder uit te voeren. De opgestelde petitie, daar vele Kaag bewoners ondertekend, legt het college naast zich neer zo blijkt uit de reactie van het college op de gestelde schriftelijke vragen.

Het college schrijft dat de petitie te laat is ingediend. Daarnaast voldoet ODV Maritiem BV, het enige bedrijf dat in beeld is om vanaf 1 januari 2019 de vaardienst van Ponto wil overnemen, voldoet aan alle gestelde eisen. Het college: Indien de inschrijver aan alle gestelde eisen voldoet kan het aanbestedingstraject niet zonder reden worden gestaakt.

Het is op z’n minst opmerkelijk dat de door het CDA (Thijs Mooren) gestelde schriftelijke vragen op woensdag 18 oktober deze de volgende dag al door het college beantwoord zijn. Mede in het licht dat er maandag tijdens de reguliere raadsvergadering de verantwoordelijke wethouder Yvonne Peters weigerde de vragen te beantwoorden omdat het de uitvoering van het college betreft. Het CDA had toen het nakijken omdat de vier coalitiepartijen lieten weten het college hierin te steunen.

Auteur: Job