170.000 Euro voor Leidse ijsbaan

Kaag en Braassem – Het college van B&W van de gemeente doet vanavond namens wethouder sport, Henk Hoek, het voorstel aan de raad om 170.000 euro beschikbaar te stellen aan de nieuw te bouwen ijsbaan in Leiden. Het bedrag is nodig om de van de ijsbaan een echte wedstrijdbaan te maken van 333 m. Leiden wil niet verder gaan dan een baan van 250 m en er komt alleen een 333 m baan wanneer de omliggende gemeente de benodigde extra 3 miljoen euro bijdragen. De fracties van PROkenb en CDA hebben al aangegeven dat zij het voorstel zullen steunen. De gemeente is de afgelopen decennia hofleverancier van internationale topschaatsers die allemaal de schaatstechniek hebben geleerd op de nu sterk verouderde 180 m lange ijsbaan in de IJshal in Leiden. Vervanging is al meer dan 10 jaar hard nodig en met de bijdrage kan de 333 m baan tot stand komen wanneer ook de andere gemeenten bijdragen.

nieuwe ijsbaan

Voor de raadsleden is de bijdrage niet vanzelfsprekend omdat de afgelopen zomer de gemeente het cultuurhuis De Alkeburcht heeft gesloten. Men wil niet investeren in stenen was het argument en dat strookt niet met dit voorstel volgens sommigen. Zo twijfelt SvKB nog aldus Petra van der Wereld en is LBK (Ton van Velzen) tegen. Wanneer alle raadsleden van PRO en het CDA vanavond aanwezig zijn wordt het voorstel aangenomen omdat zij samen 11 van de 21 zetels hebben.