13 September inloopavond ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Leimuiden

Leimuiden – Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) werkt aan een nieuw dorpshart voor Leimuiden. Voor de komst van een nieuw centrumgebied is een nieuw bestemmingsplan nodig. Namelijk voor het deelgebied Noord (Maarse en Kroon locatie en boerderij Van Beijeren). Op 13 september lichten we het ontwerpbestemmingsplan graag verder toe, voordat het officieel ter inzage wordt gelegd.

Programma

Inwoners van Leimuiden zijn van harte welkom vanaf 19:30 uur op de inloopavond in boerderij Van Beijeren. Tijdens de avond is er gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud en de planologische kaders. Smits’s Bouwbedrijf BV is door WMDL aangetrokken als ontwikkelaar en is ook aanwezig, net als verantwoordelijk wethouder Yvonne Peters.

Verdere proces

Mocht u na deze avond nog opmerkingen bij het plan hebben, dan kunt u in oktober een zogenoemde ‘zienswijze’ indienen bij de gemeente. Op dat moment ligt het officieel ter inzage via www.overheid.nl. In november wordt een tweede informatieavond georganiseerd in Leimuiden, waarin de zienswijze kan worden besproken. In januari 2017 wordt het bestemmingsplan, inclusief de beantwoording van alle zienswijzen, aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Meer informatie over het stedenbouwkundig ontwerp vindt u op www.wmdl.nl

Artikel bron: Gem. KenB