100ste aanmelding Welzijn op Recept

Kaag en Braassem – Welzijn op Recept, het project van welzijnsorganisatie de Driemaster is een succes! In mei jl. hebben de welzijnscoaches alweer de 100ste  aanmelding naar een passende activiteit begeleid.

Welzijn op Recept is in 2011 gestart in Nieuwegein en heeft nu landelijke navolging, zo ook in Kaag en Braassem. Welzijn op Recept richt zich op een positieve gezondheid en heeft als doel om psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan (milde) psychosociale klachten zoals, eenzaamheid, somberheid, ongezonde leefstijl, chronische lichamelijke klachten of onverklaarbare klachten. Het aantal doorverwijzingen naar Welzijn op Recept, binnen de gemeente Kaag en Braassem, stijgt ten opzichte van de voorgaande jaren.

De meeste mensen die zijn doorverwezen waren vrouwen tussen de 70 en 80 jaar, maar wij zetten ons met Welzijn op Recept ook in voor de jonge medemens. Bij het grootste gedeelte van de aanmeldingen hebben wij mensen begeleidt naar een vorm van dagbesteding, Stichting Fietsmaatjes, Bewegen voor ouderen en de Papierwinkel. Een aantal mensen werden zelf vrijwilliger of krijgen momenteel ondersteuning van een vrijwilliger in de thuissituatie.

Wil je meer weten over Welzijn op Recept en wat de welzijnscoaches voor u kunnen betekenen? Kijk dan op www.dedriemaster.nu.