Agendapunt aanleveren

Het aanleveren van een agenda-item bij RTV Lokaal is gratis.