Molenbiotoop geen beletsel voor bouw stal

Kaag en Braassem – De gemeenteraad neemt maandagavond een besluit op voorstel van B&W voor een ontheffing van de regels van de provinciale Verordening Ruimte vanwege de molenbiotoop voor het realiseren van een stal op het perceel Doespolderkade 1 in Hoogmade.

Van Leeuwen 1 (Small)

de plaats waar de nieuwe stal moet komen met op de achtergrond de Grosmolen

Op het perceel runt de familie Van Leeuwen een veebedrijf met daaraan gekoppeld een kaasmakerij. Zij hebben het verzoek voor de bouw van de stal (36 x 36 m) ingediend om enigszins uit te kunnen breiden van 65 naar 1oo koeien waarbij dan ook de kaasmakerij kan worden aangepast. Om dat mogelijk te kunnen maken moest er met vele zaken rekening gehouden worden waarbij de molenbiotoop belangrijk was.  Na veel passen en meten komt de nieuwe stal aan de andere kant van het pad tegenover de huidige stal. Daarnaast wordt ook de kaasmakerij groter en moderner om op de toekomst voorbereid te zijn.

Vanwege de ligging van de nieuwe stal en de hoogte voldoet de bouw niet aan de provinciale regels van de molenbiotoop van de Grosmolen . Maar de verwachte impact beperkt zich tot 7 % en volgens B&W is dat zo weinig dat de provincie de ontheffing kan gaan verlenen. Om dat te bereiken moet de raad het verzoek ondersteunen. Wetende dat de Rijnlandse Molenstichting haar eerdere bezwaar heeft ingetrokken kan het bijna niet anders dat de raad hiermee mee instemt.

Maandag 20 februari staat het op de agenda van de besluitvormende raad.

Van Leeuwen (Small)

Auteur: Job Grovenstein
Foto bron: Job