Inzameling afval anders per 1 januari 2018

Kaag en Braassem – De inzameling van afval gaat op 1 januari 2018 veranderen, de nadruk komt dan te liggen op grondstof in plaats van afval.

afvalscheiding-2012

afvalscheiding

Van PET-flessen worden fleecetruien gemaakt en van papier nieuwe kranten. Eigenlijk is afval geen afval, maar een waardevolle grondstof. Door het goed scheiden van afval besparen we dus op nieuwe grondstoffen. Het  college van B&W stelt de raad voor om per 1 januari 2018 de dienstverlening te verbeteren zodat het scheiden van afval gemakkelijker wordt. En een bedrag te vragen per keer dat inwoners de grijze container (met afval dat niet wordt gescheiden) aanbieden. Inwoners krijgen hierbij invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De raad bespreekt het voorstel op 13 maart tijdens de beeldvormende raadsavond.

Meer containers en betalen voor restafval
Voorstel is om meer containers te plaatsen voor glas- en textiel en plastic verpakkingsmateriaal vaker op te halen. Op deze manier wordt het gemakkelijker om afval te scheiden zodat er minder restafval over blijft. Dat is beter voor het milieu en ook voor de portemonnee. Inwoners betalen vanaf 2018, als het aan het college ligt, een vast tarief voor de afvalstoffenheffing en een variabel tarief voor het aanbieden van restafval. Het vaste tarief wordt hierbij lager dan het huidige tarief in de afvalstoffenheffing. Wie dus minder vaak restafval aanbiedt is goedkoper uit. Met een chip in de containers wordt bijgehouden hoe vaak inwoners restafval aanbieden.

Bij vergelijkbare gemeenten geeft deze manier van inzamelen de beste resultaten. Per inwoner wordt gemiddeld 87 kilo minder restafval ingezameld. In september 2016 heeft de raad in principe al besloten om deze kostenprikkel in te voeren. Ook werd toen gevraagd op welke manier de service voor de inwoners verbeterd kon worden.

Landelijk gemiddelde
Veel inwoners zijn al goed op weg door zoveel mogelijk afval te scheiden. Helaas ligt het afvalscheidingspercentage van de gemeente (52%) onder het landelijk gemiddelde en onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (64%). Vanuit het kabinet is het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) gestart om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Doelstellingen binnen het programma zijn om te komen tot een afvalscheidingspercentage van 75% en om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kg per inwoner per jaar in 2020. Het Rijk verlangt in 2025 dat er nog maar 30 kg restafval per inwoner per jaar wordt ingeleverd. De nieuwe manier van inzamelen in de gemeente Kaag en Braassem moet hieraan gaan bijdragen.

Succes
Dat de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilo per persoon per jaar haalbaar is laat het project 100-100-100 zien. In 2016 zijn huishoudens uitgedaagd om 100 dagen lang 100% afvalvrij te leven. Deelnemers, waaronder inwoners van Kaag en Braassem, produceerden gemiddeld slechts 1,3 kilo restafval per huishouden per week. Omgerekend komt het behaalde resultaat neer op 23 kilo restafval per persoon per jaar.

Meer informatie en veel gestelde vragen met antwoorden op www.kaagenbraassem.nl/afval

Artikel bron: Gem. KenB