Dorpsraad schetst toekomstvisie Woubrugge

Woubrugge – De Dorpsraad heeft in de nieuwsbrief een zogenaamde houtskoolschets gepresenteerd hoe zij, na heel veel inspraak van leden en organisaties, de toekomst zien van hun dorp.  De visie gaat gebruikt worden bij de opstelling van het Omgevingsplan nadat de gemeente dit jaar Ruimtelijk Maatschappelijke Structuurvisie gaat herzien. Men hoopt daarbij een optimum te bereiken tussen realistische mogelijkheden en idealistische wensen.

 

Dorpsraad Woubrugge (Small)

Om dat doel te bereiken moeten wel op korte termijn een aantal zaken op de goede plek vallen. Het gaat dan met name dat de gemeente het voorkeursrecht van het kopen van het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Oudendijkseweg verzilverd. In de visie van cruciaal belang. Daarnaast komen er sociale woningen op het terrein van Egmond en er rekening gehouden moet worden dat de glastuinbouw daar verdwijnt.

De dorpsraad stelt zich voor dat er een brede groenstrook komt tussen de glastuinbouw aan de westzijde en de woonkern aan de oostzijde.  Met daarbij een watergang voor vissen, met milieuvriendelijke oevers voor kikkers en salamanders, met bloemrijke bermen en struiken voor insecten, vlinders en vogels, met een wandelpad en fietsroute, met plekken om te zitten, te spelen, te vissen, voor inwoners en recreanten van alle leeftijden. Zo krijgt de woonkern, aan de oostzijde grenzend aan deWoudwetering, aan de noordzijde aan het natuurgebied van de Boepolder en Wijde Aa met aan de westzijde een natuurlijke ecologisch begrenzing.

Met de visie kunnen er aan de oostzijde meer sportfaciliteiten komen waarbij gedacht wordt aan skaten, schaatsen en een voetbalveld.

Het water biedt ook sportieve mogelijkheden want watersportrecreatie hoort tot de provinciale en gemeentelijke speerpunten. En dus zijn de watersportondernemers aan het nadenken over mogelijkheden de watersport op en langs de Woudwetering te stimuleren.

Wat betreft de scholen verwacht de Dorpsraad dat er een brede school komt. Een plek daarvoor bij de sportvelden zou wat hen betreft grote voordelen bieden.

Door de verplaatsing van (glas)tuinbouwbedrijven is het mogelijk voor een flink aantal woningen. Als voorbeeld wordt genoemd de noordzijde (langs de Leidse Slootweg), in het westen en ten zuiden van de N446.

Met de visie zal de infrastructuur ook aangepast moeten worden.  Een rotonde op de N446/Oudendijkseweg is nodig en zal een volwaardige ontsluitingsweg moeten worden.

Op de schets is verder aangegeven welke verbeteringen en aanvullingen noodzakelijk worden geacht op het gebied van de infrastructuur. De Oudendijkseweg (getrokken rode lijn)  moet worden ontwikkeld tot een volwaardige ontsluitingsweg, zowel voor de glastuinbouwbedrijven, als voor de woonkern. Een rotonde bij de kruising tussen de Oudendijkseweg en de N 446 (1) is wenselijk, ook om de snelheid van het verkeer over de N 446 af te remmen. Misschien dat ooit langs de zuidzijde behoefte ontstaat aan een verbinding tussen de Oudendijkseweg en de A. de Graaflaan (gestippelde rode lijn).

Het is te prijzen dat de Dorpsraad op relatief korte termijn de visie kan presenteren. Het is afwachten hoe de B&W de visie ziet en dan is er nog niks bekend over de benodigde financiën. Er zal nog heel wat water door de Woudwetering stromen voordat de visie definitief wordt.

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: Dorpsraad Woubrugge